1. Home
 2. »
 3. Inschrijven

Inschrijven

  Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor een cursus en/of lidmaatschap.

  Het inschrijfformulier graag volledig invullen.
  Wanneer u uw hond voor meerdere cursussen wenst in te schrijven, dan dient u voor elke discipline een apart formulier in te vullen.
  Mocht u nog vragen over het formulier hebben, of vragen in het algemeen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met: Ria Slotboom, tel. 0318-612713 of via cursusinfo@kcnv.nl.

  Gegevens
  Achternaam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:


  Gegevens hond
  Wanneer u meerdere honden wilt inschrijven dan dient u dit formulier meerdere keren in te vullen.

  Naam hond:

  Ras / Soort kruising of mix:

  Geboortedatum:

  Laatste inentingsdatum:

  Geslacht: reuteef


  Cursus
  Wanneer u uw hond voor meerdere cursussen wenst in te schrijven dan dient u dit formulier voor elke hond apart in te vullen. Wanneer u geen cursus wilt volgen, maar wel lid wilt worden, selecteer dan "Geen cursus".

  Kies een cursus:

  Indien u deze hond hier voor het eerst inschrijft en ergens anders al een cursus of cursussen heeft gevolgd met deze hond, wilt u hieronder dan aangeven welke cursus(sen) en bij welke hondenschool?


  Lidmaatschap
  De kosten van het lidmaatschap van de vereniging bedragen € 22,50 per kalenderjaar, hierbij inbegrepen eventuele gezinsleden.

  Bij gezinsleden dient te allen tijde het hoofdlid vermeld te worden. Gezinsleden zijn volwaardig lid. Zij wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid.

  Bij inschrijving vanaf 1 juli in het betreffende jaar betaalt u € 15,- contributie i.p.v. € 22,50. Bij inschrijving voor een cursus die start in een volgend kalenderjaar, wordt pas vanaf dat jaar lidmaatschap berekend.

  Lidmaatschap:
  Ik ben al lid van KCNVIk word lid van KCNVIk word gezinslid

  Hoofdlid (alleen invullen bij aanmelding van een gezinslid):


  Hoog-risicohonden

  Inschrijver heeft kennisgenomen van het volgende:

  Voor honden behorende tot de groep hoog-risicohonden, gelden de volgende aanvullende regels betreffende toelating tot een cursus binnen KC Neder-Veluwe:

  Toegelaten tot een cursus bij KC Neder-Veluwe worden honden die aan één van de volgende voorwaarden voldoen

  • Honden die een stamboom hebben, afgegeven door de Raad van Beheer
  • Honden die aangemeld worden voor de puppycursus
  • Honden die elders een gehoorzaamheidscursus gevolgd hebben bij een erkende hondenschool
  • Honden die een gedragscursus gevolgd hebben bij een erkende gedragstherapeut
  • Honden die al eerder een cursus hebben gevolgd binnen KC Neder-Veluwe

  Betalen

  • Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn op Rabobank rekeningnummer NL23 RABO 0387 0704 78 t.n.v. Kynologenclub Neder-Veluwe te Ede o.v.v. de cursus die u wilt gaan volgen en de naam van de hond.
  • De lesgelden gelden per hond per activiteit. Volgt u meerdere cursussen tegelijk dan krijgt u € 10,- korting voor elke volgende cursus, ongeacht of dit met dezelfde hond of met een andere hond is.

  Overige

  • Ieder lid dient er zorg voor te dragen dat hij/zij in het bezit is van een toereikende WA-verzekering. De vereniging is niet aansprakelijk voor de eventuele door hond(en) van leden aangebrachte schade.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie en wel vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar.

  Opmerkingen
  U kunt eventuele op- en/of aanmerkingen hier noteren. Zijn er problemen wat betreft gedrag of gezondheid die het trainen kunnen bemoeilijken, dan zijn wij daar graag van op de hoogte om u en uw hond zo goed mogelijk de cursus te laten volgen.


  Privacybeleid
  Inschrijver heeft kennisgenomen van het privacybeleid van KCNV en gaat hiermee akkoord.

  Na juiste verzending krijgt u een bevestigingsmail in uw mailbox.
  Twijfelt u of uw inschrijving wel verzonden is, of heeft u nog opmerkingen en/of vragen over uw inschrijving, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Ria Slotboom via cursusinfo@kcnv.nl of telefonisch: 0318-612713.