1. Home
 2. »
 3. Inschrijven

Inschrijven

  Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor een cursus en/of lidmaatschap.

  Een inschrijving voor een cursus is géén bevestiging van deelname. U krijgt uiterlijk binnen enkele dagen na verzending van dit formulier een reactie van de cursusadministratie of u geplaatst kunt worden in de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld.

  Mocht u nog vragen over het formulier hebben, of vragen in het algemeen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met: Ria Slotboom, tel. 0318-612713 of via cursusinfo@kcnv.nl.

  Uw gegevens
  Voornaam:

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:


  Gegevens hond
  Naam hond:

  Ras / Soort kruising of mix:

  Geboortedatum:

  Laatste inentingsdatum:

  Geslacht: reuteef


  Cursus
  Wanneer u uw hond voor meerdere cursussen wenst in te schrijven, dan dient u dit formulier voor elke cursus apart in te vullen. Wanneer u geen cursus wilt volgen, maar wel lid wilt worden, selecteer dan "Geen cursus".

  Kies een cursus:

  Indien u deze hond hier voor het eerst inschrijft en ergens anders al een cursus of cursussen heeft gevolgd met deze hond, wilt u hieronder dan aangeven welke cursus(sen) en bij welke hondenschool?


  Lidmaatschap
  De kosten van het lidmaatschap van de vereniging bedragen € 22,50 per kalenderjaar, hierbij inbegrepen eventuele gezinsleden.
  Bij inschrijving voor een cursus die start na 30 juni in het betreffende jaar betaalt u € 15,- contributie i.p.v. € 22,50. Bij inschrijving voor een cursus die start in een volgend kalenderjaar, wordt vanaf dat jaar lidmaatschap berekend.

  Lidmaatschap:
  Ik ben al lid van KCNVIk word lid van KCNV


  Hoog-risicohonden

  Inschrijver heeft kennisgenomen van het volgende:

  Voor honden behorende tot de groep hoog-risicohonden, gelden de volgende aanvullende regels betreffende toelating tot een cursus binnen KC Neder-Veluwe:

  Toegelaten tot een cursus bij KC Neder-Veluwe worden honden die aan één van de volgende voorwaarden voldoen

  • Honden die een stamboom hebben, afgegeven door de Raad van Beheer

  • Honden die aangemeld worden voor de puppycursus

  • Honden die elders een gehoorzaamheidscursus gevolgd hebben bij een erkende hondenschool

  • Honden die een gedragscursus gevolgd hebben bij een erkende gedragstherapeut

  • Honden die al eerder een cursus hebben gevolgd binnen KC Neder-Veluwe


  Betalen

  • Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn. U krijgt ongeveer een week voor de start van de cursus bericht van de cursusadministratie met daarin o.a. de benodigde gegevens om het cursusgeld te betalen.

  • De lesgelden gelden per hond per activiteit. Volgt u meerdere cursussen tegelijk dan krijgt u € 10,- korting voor elke volgende cursus, ongeacht of dit met dezelfde hond of met een andere hond is.


  Overige

  • Ieder lid dient er zorg voor te dragen dat hij/zij in het bezit is van een toereikende WA-verzekering. De vereniging is niet aansprakelijk voor de eventuele door hond(en) van leden aangebrachte schade.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient per websiteformulier of e-mail te gebeuren aan de penningmeester en wel vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar.


  Opmerkingen
  U kunt eventuele op- en/of aanmerkingen hier noteren. Zijn er problemen wat betreft gedrag of gezondheid die het trainen kunnen bemoeilijken, dan zijn wij daar graag van op de hoogte om u en uw hond zo goed mogelijk de cursus te laten volgen.


  Privacybeleid
  Inschrijver heeft kennisgenomen van het privacybeleid van KCNV en gaat hiermee akkoord.

  Als het inschrijven correct is verlopen, ontvangt u vrijwel direct na verzending een bevestigingsmail.
  Twijfelt u of uw inschrijving wel verzonden is, of heeft u nog opmerkingen en/of vragen over uw inschrijving, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Ria Slotboom via cursusinfo@kcnv.nl of telefonisch: 0318-612713.