Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester Ook is een aantal algemene bestuursleden actief, elk met hun eigen portefeuille. Het bestuur moet officieel uit 5 of 7 mensen bestaan. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies (terrein, activiteiten en dergelijke) die zijn benoemd door het bestuur.

Ereleden

Onze ereleden zijn:

  • de heer T.C. Viets
  • mevrouw R. Slotboom
  • de heer E. Pels
  • de heer M. van Bennekom

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is: