1. Home
  2. »
  3. De club
  4. »
  5. Privacybeleid

Privacybeleid

KC Neder-Veluwe is zich ervan bewust dat de bescherming van de privacy op het internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy!

KC Neder-Veluwe zal de gegevens over haar bezoekers en/of leden behandelen conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25/05/18.
Alle persoonlijke informatie die u aan KC Neder-Veluwe doorgeeft zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik om uw vragen op een efficiënte manier te verwerken en voor onze eigen administratie. Alle uw persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet AVG door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen
Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met secretaris@kcnv.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per e-mail of post.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, NIET door aan derden.